יוצר הקהילה

שם

מספר

שלח מסר ליוצר הדף

לזכרם ולכבודם

ליפמן שניידר
אולגה הרטמן
שלום סביניק
שמעון קאופמן
שלומו פרלשטיין
משה קסטן
Mordecai Szwajcer
יעקב רוזנברג
דוד פיטרס
בנימין לשנו
מאטס אבני
משה גיפס
חיים אלטבכ
שלום אליגון
שלמה מסטבוים
יהודה גלויברמן
דוד קוגט
ירחמיאל נחום קוגט
משה בן מנחם אהרון קופולוביץ
מוריס סנד
רותה ומירה גורני
ראובן אסתר מינה ברכה יעקב בניצבסקי
משה מיצנער
פייגלה פירסטנברג
מארק מורגשטרן
רוזיה קורצרוק
יאצק מורגשטרן
חיים רפופורט
יחיאל מאיר רפופורט
אברהם באלער
שלום באלער
שמואל שטוקפיש
שמואל בוכבאום
הצג אנשים נוספים

קהילות יהודי פולין

קהילות פולין

כותרת

כותרת

כותרת

תמונות יהדות פולין בשואה