תנועת "הבריחה" פעלה באירופה משלהי מלחמת העולם השנייה ועד להקמת מדינת ישראל והייתה אחראית להברחתם של כשלוש מאות אלף ניצולי שואה ממזרח אירופה לכיוון דרום מערב – אל נמלי הים התיכון.

Habrichashort2

הבריחה - סיפורו של אבא גפן

ערב שירי הבריחה

סיפורה של יפה מילר אודות הבריחה העפלה והעליה לארץ ישראל