מחנות העקורים הוקמו באזורים שבשליטת האמריקאים, הבריטים והצרפתים וכן באיטליה. למחנות אלה הגיעו שורדי השואה – שכונו "שארית הפליטה", עם סיום המלחמה ושם החלו לשקם את חייהם לבנות משפחות ולהביא ילדים לעולם. נפלה בחלקנו הזכות לקיים את כנס מחנות העקורים בדצמבר 2015 ובמהלכו נמסרו לנו התמונות הללו על ידי ילדי וילידי מחנות אלה .