לוח אירועים 1933 - 1945

– 1933 –

המאורעות הבינלאומיים והאירועים ב"רייך" השלישי

המלחמה ביהודים

פעילות היהודים

30 בינואר 1933
מינוי אדולף היטלר
לרייכסקאנצלר (ראש ממשלת
גרמניה)
 30 בינואר 1933
הקמת "האגודה לעזרת נוער
יהודי" (Judische
Jugendhilfe) בברלין
27 בפברואר 1933
שריפת בניין הרייכסטאג;
גל-מעצרים וטירור נאצי
בגרמניה
  
מארס 1933
הקמת מחנה-הריכוז הראשון
בגרמניה הנאצית: דאכאו
9 במארס 1933
התחלת גל של פרעות
ביהודי גרמניה על-ידי אנשי
הס"א ו-Stahlhelm
27 במארס 1933
עצרת-המונים בניו-יורק
מטעם הקונגרס היהודי
האמריקאני במחאה נגד
הטירור הנאצי בגרמניה
 1 באפריל 1933
יום-החרם נגד יהודי גרמניה
1 באפריל 1933
בעתון של יהודי גרמניה
Judische Rundschau
מופיע מאמרו של רוברט
ולטש "שאו בגאווה את
הטלאי הצהוב", שהוא ראשון
בסידרה "לומר כן ליהדותנו";
כותרות אלה נהפכו לסיסמת
העמידה של יהדות גרמניה
 7 באפריל 1933
חוק האוסר על יהודי
גרמניה לעבוד במשרדים
ממלכתיים
 
26 באפריל 1933
הקמת הגסטאפו
21 באפריל 1933
חוק האוסר על יהודי
גרמניה לשחוט לפי ההלכה
26 באפריל 1933
החלטת הוועד הלאומי של
יהודי ארץ-ישראל להקים
מפעל לקליטת עולי גרמניה
10 במאי 1933
שריפה פומבית של ספרים
יהודיים ושל ספריהם של
מתנגדי הנאציזם בערי
גרמניה
 אמצע מאי 1933
נציגי ועד המשלחות
היהודיות מגישים לחבר-
הלאומים עצומה בדבר
הפליית יהודים בגרמניה
(העצומה של פראנץ ברנהיים)
  20 במאי 1933
אסיפת-המונים של יהודי
פאריס במחאה נגד המסע
האנטי-יהודי בגרמניה
  מאי 1933
הקמת האיגוד לתרבות
יהודית בברלין
  11 ביוני 1933
כנס של ארגונים יהודיים
בשלזיה דן בדרכים להגן על
זכויותיהם של יהודי
גרמניה
  27 ביוני 1933
אסיפת-מחאה המונית אנטי-
נאצית של יהודי לונדון
14 ביולי 1933
חוק בדבר איסור מפלגות
בגרמניה; המפלגה הנאצית
היא עתה המפלגה החוקית
היחידה בגרמניה
  
  20 באוגוסט 1933
הכרזת חרם על גרמניה
הנאצית על-ידי הקונגרס
היהודי האמריקאני
  8 בספטמבר 1933
הוועידה היהודית העולמית
השנייה בז'נבה מכריזה על
ארגון תנועת חרם אנטי-
גרמני בכל הארצות
  17 בספטמבר 1933
ייסוד "הנציבות של יהודי
גרמניה"
( Reichsvertretung der
deutschen Juden )
14 באוקטובר 1933
גרמניה עוזבת את השיחות
על פירוק-הנשק בחבר-
הלאומים
17 באוקטובר 1933
חוק האוסר על יהודי
גרמניה לעבוד בעתונות
אוקטובר1933
הקמת " לשכת-הקשר" להגשת
עזרה ליהודי גרמניה על-ידי
ארגונים יהודיים בארצות-
הברית ובצרפת
19 באוקטובר 1933
גרמניה עוזבת את חבר-
הלאומים
 27 בנובמבר 1933
בתל-אביב מוקמת חברת
"העברה", שמטרתה להקל על
יהודי גרמניה את עלייתם
על-ידי סידורים מיוחדים
להעברת רכושם

תודתנו לרשת עמל – רשת בתי ספר ומכללות למדעים, טכנולוגיות ואומנויות