140,000 פרטיזנים יהודים נלחמו בצורר הנאצי. בדף זה אנו מתעדים את סיפור חייהם של הפרטיזנים היהודים שלחמו באדמת אירופה הכבושה כנגד הצורר הנאצי. רוצים להוסיף עוד פרטיזן לרשימה, הירשמו ומלאו לו דף הנצחה.

עדויות של פרטיזנים מווילנה

מחנה המשפחות של טוביה ביילסקי

הפרטיזנים היהודיים

שיר הפרטיזנים

Partisan War In Lithuania