מחנה עקורים אייכשטאט - Eichstatt

יוצר הקהילה

א.חיים זילברברג
שלח מסר ליוצר הדף
זילברברג אברהם
יעקב נויבירט
הצג עוד>
הצג דף הקודם
אודות הקהילה


מחנה העקורים אייכשטאט הוקם בנובמבר 1946 על ידי מנהל הסעד והשיקום של האו"ם- "אונררא" באזור הכיבוש האמריקאי.   במהלך שלושת השנים לפעילותו התגוררו במחנה 1,400 איש. התושבים היו ניצולי שואה שהגיעו ממחנות הריכוז ויהודים שהגיעו ממזרח פולין שגורשו לסיביר בתחילת המלחמה ואילו בסופה של המלחמה נחשפו לפוגרומים ונאלצו לברוח לגרמניה, הם הגיעו למחנה אייכשטאט והתגוררו בצריפים שהיו פנויים לאחר המלחמה.   המחנה היה מנוהל בפני עצמו במידה רבה וחלק מהפעילויות אורגנו על ידי אונררא ששהה במחנהץ. התושבים דאגו להוראה, גן ילדים, בית ספר יסודי ומקצועי, תלמודי תורה- חדר, בית כנסת, מקווה ומטבח כשר. כמו כן, גם פעילויות ספורטיבית פעלה במקום וקבוצת כדורגל הוקמה במחנה.  במחנה הוקם בית חולים בו נולדו בזמן שלושת שנות פעילות המחנה כ- 150 ילדים.    לאחר הקמת מדינת ישראל היגרו תושבים רבים מהמחנה לישראל ואילו המחנה נסגר ב 01.10.1949    מקורות:    http://www.after-the-shoah.org/eichstaett-juedisches-dp-lager-eichstaett-jewish-dp-camp/

http://www.hsozkult.de/event/id/event-89949

https://www.research-news.org/2019/07/29/zwischen-flucht-und-neubeginn-das-juedische-displaced-persons-camp-eichstaett/
קרא עוד
הסתר
אלבומו של יוסי זינגר