עם הגידול בשיעורי ההעפלה בקיץ 1946 התמלא מחנה המעצר בעתלית. הבריטים החליטו להתחיל ולגרש את המעפילים למחנות מעצר בקפריסין, כאמצעי להרתעת היישוב היהודי מהמשך מפעל ההעפלה. למחנות המעצר בקפריסין גורשו כ- 51,500 מעפילים מספינות המעפילים שנתפסו ע"י הבריטים מול חופי הארץ בתקופה שבין אוג' 1946 לאפר' 1948 (המספר כולל את 15,200 מעפילי 'הפאנים' שהפליגו ישירות לקפריסין תחת הסכם עם הבריטים).

יוצר הקהילה

 
שלח מסר ליוצר הדף

לזכרם ולכבודם

גדליה פולק
דב שי ברונו שרצר
תומס פלר
אליעזר לוין
אריה בלומנפלד
אריה בלומנפלד
מרי שמעיה כץ
אידה רוטמן
שרגא רוטמן
שמואל צבי גרול
אמנון חיים שרון
שלמה אבני
יוסי שפיר
אברהם לסקי
יצחק שמעון
דב גולדברגר
אלה ברקן
משה מנדל
ישעיהו הבר
משה מרדכי
זלמן לוין
דוד יוגבוצש
ישראל מרדכי רוט
פנחס כהנא
שלום אליגון
שלמה גלזר
משה פוגל
אריה מנשה אהרון מרגלית מקודם פרל
משה קליין
שמואל וויס
יוסף פישר
זאב ברנע
יטה בומכל גרוצקי
הצג אנשים נוספים

70 שנה לסגירת מחנות קפריסין

מצגת פתיחה כנס רעננה 05 2017

חנוכת ככר פאפא עם משה פרומין

A Day of Deliverance - Cyprus (Excerpt)