בתקופת השואה  תנועות הנוער, בכל מקום ומקום, ובעיקר בגטאות השונים היוו  חלק משמעותי בחייהם של בני הנוער במקום. בתקופות שבהם השתבשו החיים הם עסקו בחינוך, בתרבות ובמתן סיוע סוציאלי . חברי תנועות הנוער הובילו את המחתרות שהרימו את נס המרד בגטאות.