זהו מקבץ תמונות שחלקם נמסרו לנו על ידי שורדי השואה, חלקם על ידי חברי העמותה, וחלקם מצאנו ברשתות החברתיות.
אלה הם תמונות של רבנים גדולי הדור, שהיו מנהיגים ומחנכים בקהילותיהם. הם הראשונים שהושפלו ובוזו, וכל אחד מהם הלך בראש קהילתו למחנות ההשמדה.
חלקם נספו בשואה וחלקם שרדו, אנו מצווים לזכרם לדורי דורות.
כל רב והקהילה שלו.