מקבץ תמונות זה מתאר את קברי ההמונים, השיטה הנאצית לחפור בורים לירות ביהודים ולכסות ולהעלים אפילו את זהותם. שזכרם ימחק.
אנו מצווים להנציח ולתעד את בורות ההריגה ואת אלה שנרצחו שם.