הרבה ספרים נכתבו על תקופת השואה חלקם הפכו גם לסרטים, בחרנו להציג בפניכם מקבץ ספרים וסרטים בנושא השואה.
כמובן שזה רק חלק, ואנו עמלים להמשיך ולאסוף עוד תכנים בנושא, מוזמנים לשלוח לנו תוכן בנושא.