הרבה שורדי שואה, ואלה שנושא השואה קרוב אליהם בחרו לצייר את תקופת השואה, אנו בחרנו להביא מקבץ ציורים, על מנת שתוכלו לחוות את השואה בענייהם של הציירים שחלקם שרדו את השואה והתמונות נצרבו בזיכרונם.