זהו מקבץ תמונות שחלקם נמסרו לנו על ידי שורדי השואה, חלקם על ידי חברי העמותה, וחלקם מצאנו ברשתות החברתיות.
מאחורי כל מספר היה או הייתה מישהו ששרד את התופת של השואה. הם חיו על זמן קצוב, והיו ממסופרים בתורם מתי להישלח למשרפות.
חלק עלה בגורלם לשרוד, ואנו מצווים לזכרם את אלה שנספו ואלה ששרדו לדורי דורות.
כל מספר והסיפור שלו.