במקבץ תמונות אלו אספנו תעודות, ומסמכים שהשתמרו מתקופת השואה, המסמכים נמסרו לנו על ידי חברי העמותה מתוך זיכרונות שנשמרו בביתם. 
כל מסמך מאחוריו יש סיפור שמלמד אותנו כיצד עבדה המכונה הנאצית.