בהרבה בתים של חברי העמותה השתמרו תמונות של יקירהם שלא שרדו את השואה. זו הבמה שבהם אנחנו מזכירים ומנציחים את בני משפחות חברינו לעמותה שנספו בשואה
 נערך ע״י נדב לנקין