מקבץ תמונות אלו, חלקם נמסרו לנו מאוספים אישים של חברי העמותה, וחלקם איתרנו ברשתות החברתיות.
אוסף תמונות זה בא ללמד אותנו כי בתקופת השואה היו לוחמים יהודים בצבאות השונים שנלחמו בנאצים, כמו כן היו ולחמו פרטיזנים, ולוחמי מחתרת במדינות שונות