הביטו בפנים של הילדים שלא זכו לגדול, הם נרצחו בצורה אכזרית על יד הצורר הנאצי. אנו מחוייבים להנציח ולזכור את כל אותם ילדים שרק תמונה היא כל זכרם.