חסידי אומות העולם, הם אלה שהצילו יהודים בתקופת השואה, חובה עלינו להוקירם,
ולהנציחם למען יידעו העולם שהיו גם כאלה, שלמרות הפחד שליווה אותם, הם היצילו יהודים.
וכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו.