אלבום זה, קשה לצפייה, אך מחובתנו להציגו, ושכל העולם יראה וידע כיצד עבדה המכונה הנאצית?
עד לאיזה שפלות, בני אדם יכלו להגיע?
מעשיי זוועה, ורצח בל יתואר והכל בגלל שאנחנו יהודים.
אנו בדורות ההמשך מצווים להמשיך לזכור ולהנציח את קרבנות השואה, ולוודא שיותר שואה לא תהיה לעם ישראל.