תודתנו נתונה לצייר yusuf tolga ünker ממוצא תורכי, שבחר להציג פנינו את מראות השואה בצבע.