מקבץ תמונות מגטאות שונים, חלקם נמסרו לנו על ידי חברי העמותה, וחלקם אתרנו ברשתות החברתיות.
מקבץ התמונות האלה בא ללמד אותנו כיצד נראו החיםי בגטאות