יהודים רבים סיכנו את חייהם לשם הצלת יהודים אחרים בתקופת השואה. הם פעלו במסגרת ארגונים או באופן אישי, על ידי הברחה, הסתרה, השגת מסמכים מזויפים, הקמת ארגוני רווחה ואף קיום משא ומתן עם הנאצים. מכירים יהודי שהציל יהודים כתבו לנו

בימאית: שושי בן חמו, יזמים: מ.גרומב ודר׳ אברהם חולי

משה גרומב