בתי ספר עבודות שורשים

באמצעות האתר שנועד לשמש ארכיון אינטרנטי לכל המשפחות והקהילות היהודיות בו ניתן לבני משפחות שורדי השואה לשמר סיפורים, צילומים ומסמכים וכל מידע נוסף שקיבלו מהוריהם השורדים.
בעזרת הכלים המתקדמים של ה- new media, נוצר קשר בין המשתמשים השונים באתר המאפשר בניית אילן יוחסין וקישורים בין הקהילות השונות. האתר עונה על צרכי הדור הצעיר, הפעיל באינטרנט ומאפשר עבודה משותפת של בני כל הדורות במסגרת משפחתית, כדי להזין את המידע, ללמוד ממנו  ולהפיק תועלת מהאפשרויות שהאתר מספק כיום.
 
עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה מעמידה את הפעילות באתר לרשותם של בתי ספר תיכונים שבחרו לעשות עבודות מחקר ולימוד כחלק מבחינות הבגרות בנושא השואה.
 
מה ניתן לעשות באמצעות האתר:

 1. להנציח שם של אחד מקורבנות השואה.
 2. להנציח שורד /ת שואה שהלך/ה לעולמו/ה.
 3. לתעד תולדות חיים של ניצול שואה.
 4. לתעד סיפור של קהילה, מחנה או גיטו.
 5. לתעד נושא בתחום הגבורה: פרטיזנים, לוחמים יהודים,מחתרות וכו'.
 6. לתעד את סיפורי התקומה,מחנות העקורים, הבריחה,ההעפלה וכו'
 7. לתעד כל נושא אחר הקשור בתקופה, שמתאים להעלותו לאתר.

הערות:

 • כל בית ספר יהווה קהילה, המורכבת מהתלמידים שהעלו עבודות לאתר. כדי שהתלמידים יוכלו גם בעתיד, לכשיקימו משפחות להיכנס לאתר ולהציג את עבודותיהם בפני ילדיהם ונכדיהם.
 • תלמידים יוכלו להעלות לאתר גם עבודות שורשים שנעשו בעבר במסגרת בית ספרית.
 • מעבר לפעילות המוצעת לעיל יוכלו תלמידים לקחת חלק בתמיכה במערכות ובכלים הדיגיטליים להפעלת האתר.
 • מצ"ב קישור לעבודה לדוגמא של תלמיד בבית הספר התיכון אליאנס בתל אביב: http://dorot.memorialine.com/memorialPage.aspx?id=1624

יש לציין, כי כבר היום אימצו בתי ספר שונים, בעיקר באזור המרכז, את המלצת "מנהל חברה ונוער במשרד החינוך מחוז המרכז", לסייע בתעוד והנצחה של שורדי השואה וקרבנות השואה שהלכו לעולמם. פעילות זו מוגדרת  בבתי הספר כמחויבות אישית של התלמידים ויש בתי ספר שהחליטו שעבודות התלמידים בנושא זה יהוו חלק משמעותי מציון בחינת הבגרות בהיסטוריה. בימים אלה אנו מרחיבים את שיתופי הפעולה עם בתי ספר תיכוניים ברשויות השונות ולשמחתנו הפעילות מתקבלת בברכה על ידי התלמידים.
נשמח להיפגש ולהציג בפניכם את מגוון הפעילויות והאופן בו יוכלו התלמידים לתרום באסוף והנצחת ההיסטוריה של העם היהודי במאה השנים האחרונות.
תיכונים
 נערך ע״י נדב לנקין