הרמן צבי פורטגאנג
Fortgang
(1923-1942)
Date of death : 3/26/1942Place of death :

Short Biography

Camps ריגה

Born שטוטגארטLived שטוטגארט

סיפור חיים

בן דודי ודודתי, הרמן צבי פורטגאנג נולד בשטוטגארט שבגרמניה ב1923. ילדותו ונעוריו המוקדמים עברו עליו בנעימים ללא ארועים חריגים. גם תחת המשטר הנאצי המשיך להיות אוהד כדורגל של קבוצות יהודיות וקבוצות בליגה הגרמנית ובמכתב לאבי בא"י דיווח בגאווה על ניצחון קבוצת הכדורגל הגרמנית על נבחרת שבדיה . ב-1935, החל להוציא יחד עם בן-דודו עיתון בתפוצה משפחתית שהודפס במכונת כתיבה. שני הגליונות הראשונים הוקדשו לזכרו של הסבא-אבי המשפחה שנפטר באפריל אותה שנה.  עם גבור המערכה האנטי-יהודית שניהל המשטר הנאצי נגד יהודי גרמניה ב-1937, גברה גם מצוקתו הנפשית של הרמן אותה הביע במכתב לאבי-דודו בא"י. אמו של הרמן, דודתי מרתה, דיווחה לאבי על רצונו של הרמן לעזוב את בית הספר התיכון הגרמני (לא יהודי) בו למד. זאת נוכח הצקות גוברות של המורים והתלמידים. אביו של הרמן, דודי איצ'ה (ראה דף זיכרון לנספה התנגד לעזיבתו את ביה"ס ואכף עליו להמשיך בלימודיו. אמו של הרמן, סברה כי הפיתרון הרצוי עבורו הוא הליכה לקיבוץ בא"י לאחר שיעבור הכשרה חקלאית בחוות פולדה. היתה זו אחת מ-30 חוות חקלאיות קואופרטיביות בגרמניה שהשתייכו לתנועות "החלוץ" ולתנועת בח"ד ("ברית חלוצים דתיים"). גם לתכנית זו התנגד אביו של הרמן. אולם הלבטים לא נמשכו עוד זמן רב. ערב גירושם לפולין של יהודי גרמניה -נתיני פולין, סולק הרמן מביה"ס ובלילה שבין 27 ל-28 אוקט. . 1938 גורש עם אביו לפולין. הם התגוררו לפרקים אצל בני משפחה באזור גליציה בעיירות רודניק וניסקו. במכתבים לאבי בא"י, סיפר הרמן על מצב רוח ירוד , שעמום ותקווה לעתיד טוב יותר. בתוך שהותו החל ללמוד אצל דודו את מלאכת הדפוס וכן מעט אנגלית, בתקווה להשיג אשרת הגירה לארה"ב. בקייץ 1939 משהותר לאביו לשוב לגרמניה לחסול עסקיו ולצירוף רעייתו ובתו אליו כדי לשוב לפולין-לא הצטרף אליו הרמן. נסיבות השארותו בפולין אינן ברורות. מכל מקום , ממכתבו של אביו איצ'ה לא"י בינואר 1940, עולה כי בעת ההיא עדיין שהה הרמן בפולין אולם אז כתובתו היתה כבר באוקראינה המערבית, בשטח הכיבוש הסובייטי. עד לאחרונה סברה המשפחה כי הרמן נעלם אי שם ברוסיה הסובייטית במהלך המלחמה. אולם במסמכי הגסטאפו, שהתקבלו מארכיון באד-ארולסן , עולה כי הרמן נכלל יחד עם הוריו ברשימת השילוח של יהודי שטוטגארט לריגה ב-1 דצמבר 1941. לפיכך אפשר וגם הוא נרצח עמם בירייה אל בורות הקברים ביער ליד ריגה ב-26 מרץ 1942.

יוצר הזיכרון

דן אלדר

קשר לדף הזיכרון Cousin
טסט
+++++