ספרים

דף הספרים מכיל ספרים אישים שנכתבו על תקופת השואה, סיפוריהם האישים של השורדים, וסיפורי עדות על זוועות השואה. בנוסף תוכלו למצוא בספריה שלנו, ספרי קהילה, על המורשת והחיים שהיו בקהילות השונות, ועל חברי הקהילה ששרדו, נפטרו או נספו בשואה. אנחנו מאפשרים לכל אחד לעלות את הספרים לספרייה שלנו ולהציגם בפני כל העולם, זו המורשת, והצוואה שלנו לדורות הבאים. לחצו על אחד הספרים שבחרתם, תוכלו לקרוא, להתרשם, ואפילו להדפיס את הספר.


ספרים אישיים


אבי אלבחרי

משפחת אטקין

פולק יוסף

ספר קומה

ספר אבודה

אליהו דרימלער

ספרי קהילות


מזמור טומאשוב