רב סרן קארל פלגה (Karl Plagge) היה מפקד יחידת ה.ק.פ. 562 (סדנאות הרכב) בווילנה.
הוא העניק אישורי עבודה ביד רחבה ולא הקפיד על הכישורים המקצועיים של העובדים היהודים. בין עובדי המוסך נכללו ספרים, סנדלרים וטבחים. כמו כן סיפק פלגה אישורי עבודה מזויפים כדי לחלץ יהודים מהכלא ולהעבירם לעבודה ביחידתו.
לאחר הגירוש הראשון מגטו וילנה לאסטוניה באוגוסט 1943 דאג פלגה להוציא את עובדיו היהודים מהגטו ולשכנם בשטח המפעל שהפך למחנה סגור. הוא עמד על כך שלעובדים יצורפו הנשים והילדים בטענה שרק כך ניתן לשמור על המוטיבציה של הגברים היהודים – ובכך הציל את משפחותיהם מגירוש. הוא דאג לכך שעובדיו לא ירעבו והשפיע על הכפופים לו, השומרים הגרמניים במחנה, להתייחס ליהודים בצורה הומנית.
בספטמבר 1943 ניסה פלגה להציל כמאה מעובדיו היהודים מרכבת גירוש לאסטוניה. הם הופרדו מהרכבת אך לאחר שפלגה הסתלק הועלו עליה שוב בפקודת מפקד ה-אס-דה בווילנה.
עם התקרבות הסובייטים הזהיר פלגה את עובדיו היהודים מפני החיסול המתקרב של המחנה. בעקבות אזהרותיו ברחו מהמחנה כמה מאות יהודים. 150-200 איש מ-ה.ק.פ. – בהם ילדים – ניצלו ב"מאלינות" ועל ידי בריחה.
קארל פלגה נפטר בגרמניה ב-1957.

הוקרה והנצחה:
ב-2004 הכיר יד ושם בקרל פלגה כחסיד אומות העולם.

נלקח מאתר יד ושם:

https://www.yadvashem.org/he/righteous/stories/plagge.html

כתיבת תגובה