הייתה פסיכולוגית גרמנייה, אשר הצילה במהלך מלחמת העולם השנייה חמישה יהודים ממוות בידי הנאצים. היא הוכרה כחסידת אומות העולם על פועלה.

ארנסט והרטה גולדשטיין היו יהודים שחיו בברלין. בשנת 1938 נולדה בתם אוולין. הם הצליחו בשנים הראשונות של המלחמה להישאר בביתם שבברלין. ארנסט והרטה הוכרחו לבצע עבודות כפייה. בשנת 1943 נעצרו וגורשו אחרוני היהודים שנשארו בברלין. משפחת גולדשטיין החליטה להסתתר מידי הנאצים. הם התחבאו בהתחלה בעליית גג של בית דירות שהיה בבעלות זוג יהודים קשישים, בני הזוג לואנט. מתוך חשש שהנאצים ימצאו את משפחת גולדשטיין, הזוג לאונט בנו מקום מסתור קטן בעליית הגג של הבניין ואליו הזמינו את משפחת גולדשטיין. הם העבירו את הבעלות של הבניין לעורך דין שאינו יהודי. 

לאחר שהתחבאו כ6 שבועות במסתור, הגסטאפו גילו את מיקומו. כאשר זוג הקשישים נעצרו הם יצרו הסחת דעת שעזרת לבני משפחת גולדשטיין לברוח ולנסות להציל את עצמם. הם נשארו ללא  קורת גג ומקום מסתור.
הם פנו להילדגרד קנייס ארנולד, שהייתה חלק מרשת מחתרתית שעזרה והצילה יהודים בזמן המלחמה. משפחת גולדשטיין החליטה להתפצל למען ביטחונם. אוולין, שהייתה אז בת 5, נשארה עם הילדגרד בדירתה. לאחר זמן מה החליטו שאישה שאינה נשואה ונמצאת עם ילדה בת חמש בדירתה יכול לעורר חשדנות ולמשוך תשומת לב. היא חיפשה עבור בני משפחת גולדשטיין מקומות מסתור קבועים. אוולין נשלחה למזרח פרוסיה, שם הוסתרה על ידי אלפרד ופרידה בונק, שהוכרו כחסידי אומות העולם בשנת 2009, שם שהתה עד תום המלחמה.
הילדגרד מצאה מקומות מסתור שונים עבור האמא והאבא. אנסט גולדשטיין נתפס במקום מחבואו ונשלח לאושוויץ, שם נרצח. אישתו הצליחה לשרוד את תקופת המלחמה והצטרפה לביתה בפרוסיה.  

הילדגרד קיבלה את התואר חסידת אומות עולם ב-18 בפברואר 2007.

הילדגרד קנייס ארנולד; ויקיפדיה

כתיבת תגובה